قطار-کششی

بیمه حمل و نقل ریلی

تاثیر صفر درصدی تحریم‌ ها بر بیمه حمل‌ و نقل ریلی! درحال حاضر سهم حمل‌ و نقل ریلی درترانزیت کالا براساس اعلام وزیر راه‌ و شهرسازی ۲۰ درصد است. این درحالی...