تماس با ما توکاکشش
درباره-ما-4

اطلاعات تماس :

    آدرس : اصفهان خیابان هزارجریب – خیابان شیخ کلینی – پلاک ۷۸

    تلفکس : ۱۲-۰۳۱۳۶۷۰۳۴۱۱

     تلفکس :۵-۰۳۱۳۶۶۹۰۲۸۲

    کد پستی : ۸۱۶۸۹۶۷۶۶۱

      ایمیل : info@tukakeshesh.ir   کد اقتصادی : ۴۱۱۳۹۱۷۱۳۹۶۴   شناسه ملی : ۱۰۳۲۰۵۹۹۴۳۶