ثبت بالاترین رکورد بارگیری

ثبت بالاترین رکورد بارگیری در راه آهن منطقه شرق

مدیرکل راه آهن شرق از ثبت بالاترین رکورد بارگیری در این اداره کل از ابتدای تاسیس تا کنون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن شرق رضا شرقی گفت: ناوگان باری این اداره کل موفق شد در آذرماه با بارگیری ۹۴۱۴ واگن به وزن ۶۴۸ هزارو ۶۹۲ تن و میانگین روزانه ۳۱۳ واگن رکورد تازه ای را در تاریخ این اداره کل ثبت کند.وی افزود: بالاترین میزان بارگیری ماهیانه مربوط به شهریورماه امسال بود که با ۹۲۴۷ واگن و تناژ ۶۰۶ هزار و ۸۳۰ تن و میانگین روزانه ۲۹۸ واگن به ثبت رسیده است.

اشتراک گذاری پست